Till minne av Hans Andrae

mars 2, 2024

I dagarna fick vi till oss den goda nyheten att en betydande donation har kommit in till Missionsprovinsen från en amerikansk församling i Wisconsin. Donationen är till minne av den svenskamerikanska prästen Hans Andrae, som avled 13 februari 2023 i USA. Eftersom donationen var öronmärkt för verksamhet i Linköpings stift, tyckte missionsrådet att donationen skulle tillfalla vår nystartade församling i Linköping – något vi självfallet är mycket tacksamma för.

Hans Andrae föddes 24 juni 1933 i Vimmerby komministergård. Släkten Andrae är en betydande prästsläkt. Hans gammelfarbror Tor Andrae var Linköpings biskop åren 1936-1947. Hans Andrae studerade teologi vid Uppsala universitet 1954-1959, och prästvigdes 24 maj 1959 i Linköpings domkyrka tillsammans med tvillingbrodern Göran.

Den första tiden efter prästvigningen verkade Hans som vikarierande kyrkoherde i Tuna församling, och senare kyrkoadjunkt i Östra Eneby.

1964-1965 vistades Hans i USA som Sverige-Amerikanska Stiftelsens stipendiat. Hans studerade teologi vid Union Theological Seminary i NewYork. Där han också träffade sin blivande hustru Sylvia Irvine. Paret vigdes den 11 juni 1966 i St. Mark’s Lutheran Church i Hagerstown, Maryland. Deras första hem var i Penn Hills, en förstad till Pittsburgh, där de arbetade i Zion Lutheran Church, Sylvia som organist och församlingsassistent och Hans som kyrkoadjunkt.

Den unga familjen flyttade sedan till Sverige och Hans tjänstgjorde i Norrköpings Matteus församling 1968-1972, samt i Lönneberga församling (Kalmar län) 1972-1979.

Familjen Andrae flyttade från Sverige till USA 1 979 och var åren 1979-85 kyrkoherde i en före detta Augstana Synod-församling bestående av tre kyrkor i norra Maine. Han var kyrkoherde i Holy Trinity församling i Jeannette, Pennsylvania 1985-96.

Som pensionär vikarierade han i det kära fosterlandet fem somrar, 1982 och 1984 i Rumskulla-Pelarne, 1987 i Lönneberga-Silverdalen, 2000 i Vimmerby-Storebro-Tuna-Rumskulla-Pelarne samt 2002 i Frillesås-Gällinge-Idala i Halland. Hans sista Sverige predikan var i Vimmerby kyrka den 30 juni 2013.

Hans Andrae blev amerikansk medborgare 1988.


”Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:2

2008 lämnade Hans Andrae Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), och gick med i Lutheran Church-Missouri Synod (LCMS) där han blev pastor emeritus i First Trinity Evangelical-Lutheran Church i Pittsburgh – där även sonen Eric Andrae verkar som präst. Inom LCMS predikade och presiderade pastor Andrea ofta vid gudstjänster i arton kyrkor i sydvästra Pennsylvania och västra Maryland fram till 2015.

Tillsammans med sin son Eric översatte Hans flera böcker av Bo Giertz från svenska till engelska.
Hans Andrae lämnade detta jordiska livet den 13 februari 2023, 89 år gammal, och efterlämnar hustrun Sylvia och barnen Rebecca, Eric, Christina samt barnbarn. Hans var mycket glad för Missionsprovinsens arbete.


Vi lyser frid över Hans Andraes minne! Må han uppstå på den yttersta dagen!

”Hans Andrae var präst i St Matteus i Norrköping från 1968. Jag var med i ungdomsverksamheten där och minns bland annat att han gratulerade mig, när jag tog studenten i maj 1969.
Han var omtyckt och uppskattad av många.”

– En församlingsmedlem i Heliga Korsets församling minns Hans Andrae

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

”Jag är uppvuxen inom väckelserörelsen Östra Smålands Missionsförening (ÖSM), som hade tyngdpunkten av sin verksamhet i trakterna av Vimmerby – Hultsfred på den tiden.
Mina första minnen av släkten Andrae är Hans tvillingbror Göran Andrae som då tjänstgjorde i Frödinge församling (inom Vimmerby kommun). Göran Andrae uppskattade kontakten med ÖSM, så vid missionsmöten i Frödinge var det inte ovanligt att missionsvännerna blev inbjudna till prästgården på mat efter missionsmötet, där även undertecknad var med.

När Hans Andrae flyttade till Lönneberga (inom Hultsfreds kommun) så var det många missionsvänner som åkte dit på gudstjänst, även utom missionsmötena. Tvillingbröderna Andrae var alltså väl sedda inom ÖSM.

1979 flyttade så Hans o Sylvia med barnen Rebecca och Eric till USA (jag tror att yngsta dottern Christina är född i USA) Detta var en stor förlust för missionsvännerna. Men så vikarierade Hans ibland på somrarna i de småländska kyrkorna, vilket gjorde att man gärna åkte dit på de gudstjänsterna.

Göran och Hans var mycket intresserade av människor så man kom lätt i kontakt med dem, och de kom ihåg varifrån man var. Tyvärr gick Göran bort hastigt på Vårdnäs stiftsgård 1997.

När jag (och ytterligare släktingar) besökte min brorson, som studerade teologi vid Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, i USA 2012 så hade vi förmånen att övernatta hos Eric Andraes familj i Pittsburgh. Inom parentes kan sägas att Hans och Eric har varit väldigt drivande för att göra Bo Giertz känd i USA där Concordia Theological Seminary i Fort Wayne har en nyckelroll.

Där träffade vi också Hans som uppskattade mycket att få träffa ”Smålandsvänner”.
2013 firade ÖSM 150 år och då var Hans Andrae med och predikande i missionshuset i Vimmerby. Om jag minns rätt så var Eric Andrae 2014 i samma missionshus och predikade för första gången på svenska. Han hade då hela sin familj inklusive sin svärmor med sig. Helgen efter så besökte Eric med familj gudstjänsten i Tabor i Kisa, som då var Missionsprovinsens församling i dessa trakter.
Andraes är mycket varma personligheter med intresse för människor som går utöver det vanliga. Därför är det fina minnen som jag bär med mig från Hans Andrae.”

Bengt Brandt

Om vår församling

Helga Korsets församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Givande

Vår församling drivs ekonomiskt uteslutande av enskildas gåvor. Vill du vara med och stötta vår verksamhet finns följande sätt att ge en gåva på:

Swish: 123 298 47 55
Bankkonto: 8480-6, 764 935 917-6

Nytt från Missionsprovinsen

©  Heliga Korsets församling | Skapad av Vestergård Webb & Design